Käypä hoito -suositukset


Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.

Suunterveyteen liittyvät Käypä hoito -suositukset ovat Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettamien työryhmien laatimia suosituksia, jotka ohjaavat terveydenhuollon käytäntöjä.


Käypä hoito -suosituksia on kaikkiaan yli 100. Suunterveyteen liittyviä suosituksia on kahdeksan. I love suu -kampanja pohjautuu tavallisimpien suun sairauksien, karieksen ja parodontiitin Käypä hoito -suosituksiin.


Tutustu suunterveyden Käypä hoito -suosituksiin:

Juurihoito
Karieksen hallinta
Parodontiitti
Purentaelimistön toimintahäiriöt
Suusyöpä
Viisaudenhammas
Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet
Lyhentyneen hammaskaaren hoito
Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus